รูปภาพตัวสินค้ามีขนาดไม่ถึง 80% ของเฟรมรูปภาพ โปรดใช้เครื่องมือตัดรูปใน Seller Center เพื่อตัดเฟรมรูปภาพออกโดยไฟล์ควรมีความละเอียดอย่างน้อยที่สุด 600 x 600 พิกเซล หากต่ำกว่านี้กรุณาใช้รูปภาพใหม่

Seller Support Desk

ความหมาย

  • รูปภาพของสินค้ามีขนาดเล็กเกินไปและมีขนาดไม่ถึง 80% ของเฟรมรูปภาพ

ข้อแนะนำ

  • โปรดใช้เครื่องมือตัดรูปเพื่อให้สินค้าของคุณครอบคลุมเป็นอัตราส่วน 80% ของเฟรมรูปภาพ การมีรูปภาพสินค้าขนาดใหญ่จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการช็อปปิ้งที่ดีขึ้นบนทุกอุปกรณ์ที่ใช้งาน

วิธีการ

      

 

       1.พิจารณาว่าแกนของรูปภาพแนวใดยาวที่สุด (แนวตั้งหรือแนวนอน)

       2.วัดจากแกนที่ยาวที่สุดเปรียบเทียบกับแกนสินค้า

       3.ถ้าแกนของสินค้าครอบคลุมเป็นอัตราส่วน 80% ของเฟรมรูปภาพ แสดงว่าสินค้านั้นตรง

          ไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

      สิ่งสำคัญโปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

 

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful