สินค้าลอกเลียนแบบ

Seller Support Desk

 

เนื้อหาที่ถูกระบุในเว็บไซต์ไม่ควรทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าเป็นสินค้าของแบรนด์ที่ถูกลิขสิทธิ์1.) ถ้าสินค้าไม่ใช่สินค้าของแบรนด์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

–ไม่มีชื่อแบรนด์ที่ถูกต้องปรากฏในหน้าสินค้า

–ไม่มีรูปภาพหรือโลโก้ของแบรนด์ที่ถูกต้องปรากฏอยู่ในหน้าสินค้าหรือในรูปภาพของสินค้า

–ไม่มีข้อความระบุว่าบรรจุภัณฑ์เป็นของแท้(มีแบรนด์หรือโลโก้ที่ถูกต้องประทับอยู่บนบรรจุภัณฑ์)

ปรากฏในหน้าเว็บไซต์

–ไม่มีดีไซน์เฉพาะตัว (ตัวอย่างเช่น ลักษณะเด่นของตัวการ์ตูนหรือกลุ่มสี) ที่ได้รับการรับรองโดยตราเครื่องหมายการค้าปรากฏในหน้าเว็บไซต์

–ไม่มีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าจากแบรนด์อื่นที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกค้า'2.) เงื่อนไขนี้ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีตราสินค้าหรือโลโก้อยู่บนตัวสินค้า

–ตราบใดที่มีข้อความระบุว่า "for + brand name“ หรือ “compatible with + brand name”

–และตราบใดที่อุปกรณ์เสริมนั้นๆไม่ได้เป็นสินค้าทำเหมือนของอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

ตัวอย่างเนื้อหาสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful