การระบุสีของสินค้า (การตั้งชื่อ)

Seller Support Desk

 
การตั้งชื่อสินค้า 
 
หากร้านค้าต้องการระบุสีของสินค้า ร้านค้าต้องระบุสีใน วงเล็บ () เท่านั้น
ห้ามให้เครื่องหมาย ยติภังค์ (-) เด็ดขาด
 
ตัวอย่างที่ถูกต้อง
Doss ลำโพงบลูทูธ รุ่น 1190 (สีขาว)  
Coloud ลำโพงบลูทูธ รุ่น Bang (Transition Purple)
 
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง 
Doss ลำโพงบลูทูธ รุ่น 1190 สีขาว  
Coloud ลำโพงบลูทูธ รุ่น Bang - สี Transition Purple
 
 
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful