การระบุขนาดสินค้าในการสร้าง SKU

Seller Support Desk

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลาซาด้าได้ทำการเพิ่มเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลสินค้าในระบบ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้านค้าต้องใส่เพิ่มนี้ เป็นข้อมูลด้านขนาดของตัวสินค้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักเมื่อมีการสร้าง SKU ใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าขนส่งเพิ่มเติมที่ร้านค้าอาจไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น

ในการใส่ขนาดสินค้า
ต้องใส่หน่วยวัดขนาดเป็นเซนติเมตร (cm) และใส่หน่วยวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม (kg)เท่านั้น .

ประเด็นสำคัญ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่ารูปแบบหน่วยมาตราถูกต้อง (กิโลกรัม, เซนติเมตร )

การใส่ข้อมูลขนาดของสินค้า ต้องใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร (ซม.) และน้ำหนักสินค้าต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัม (กม.) เท่านั้น

ในการใส่ข้อมูลตัวเลข ท่านต้องใส่ข้อมูลเป็นจุดทศนิยม และกรุณาใส่หน่วยทศนิยม 2 จุด

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Was this article helpful? 1 out of 1 found this helpful