รายละเอียดของสินค้าปัจจุบันได้รับการแก้ไขอย่างผิดพลาด ฉันควรทำอย่างไร

Seller Support Desk

ท่านควรปรับจำนวนสินค้าในสต็อกของรายการที่ผิดพลาดในระบบ Seller Center ให้เป็น "0" ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับคำสั่งซื้อใหม่

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยระบบ หากมีเหตุการณ์ข้อมูลสินค้าผิดพลาดและแก้ไขไม่ได้ ท่านจะต้องทำการลงสินค้าใหม่เท่านั้น

หากท่านพบว่ารายละเอียกสินค้าของท่านผิดพลาดจากการแก้ไขของระบบ กรุณาส่งเรื่องเข้ามายังแผนกคู่ค้าสัมพันธ์ทันที เพื่อแจ้งดำเนินการตรวจสอบและเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้ารายการอื่นๆ

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful