เคล็ดลับการเพิ่มสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดี

Seller Support Desk

ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้สินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

1. ชื่อแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องระบุ ถ้าแบรนด์ของคุณไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือในการเพิ่มแบรนด์เข้าไปในฐานข้อมูลของเรา
2. ใช้สัญลักษณ์นำหัวข้อในการไฮไลท์ Highlights – สัญลักษณ์นำหัวข้อของคุณสมบัติเด่นของสินค้าคุณ
3. ระบุข้อมูลการรับประกัน (ถ้ามี)
4. ใช้แบรนด์ที่ชัดเจน ชื่อสินค้า สี ของแถม หรือสินค้าที่ขายเป็นชุด (ถ้ามี)
5. ระบุขนาดของสินค้า
6. สามารถมองเห็นสินค้าได้ 360 องศา
7. ใส่รูปอย่างน้อย 3 รูป แต่ไม่เกิน 8 รูป

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การเพิ่มสินค้าทุกหมวดหมู่"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful