วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่

Seller Support Desk

ท่านสามารถสร้างสินค้าหรือ SKU ใน Seller Center ได้ทั้งแบบทีละรายการ และครั้งละหลายๆรายการ 

 

การเพิ่มสินค้าแบบทีละหนึ่งรายการ

1. คลิ๊ก "ผลิตภัณฑ์" --> "เพิ่มสินค้า" 

 

2. เลือก Category หรือ Existing Product  

        

3. เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้าของคุณจากนั้นคลิ๊ก "Select"

4. เติมข้อมูลในช่องต่างๆจากทั้ง 4 ขั้นตอน : ข้อมูล SPU , ข้อมูลสินค้า , รายละเอียดเพิ่มเติม , ราคาและรูปภาพของสินค้า

5. คลิ๊ก "เสร็จสิ้น" เมื่อกรอกทุกอย่างครบถ้วน 

   คุณสามารถอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสินค้าได้ที่   Lazada University Tutorial

   

การสร้างสินค้าครั้งหลายรายการ

1. คลิ๊ก "ผลิตภัณฑ์" --> "จัดการสินค้า" --> "Import" 

2. ในส่วนของ "Download Templates"  จะประกอบไปด้วยเทมเพลตต่างๆที่ใช้กับ ของหมวดหมู่สินค้าของคุณ 

        

3. โปรดเติมข้อมูลตามต่อไปนี้ : ช่องสีแดง คือคุณสมบัติสินค้าที่จำเป็นต้องเติม ช่องสีน้ำเงิน คือช่องคุณสมบัติเพิ่มเติมของตัวสินค้า ช่องสีเทาคือคุณสมบัติสินค้าที่เกี่ยวข้อง (เติมหรือไม่เติมก็ได้) 

7.PNG

 4. กรอกข้อมูลทั้งหมดและกดบันทึกเมื่อเสร็จสิ้น

5. ทำการอัพโหลดไฟล์ในตัวเลือก "Import Product"  โดยตั้งค่าตัวเลือกเป็น "สร้างสินค้าใหม่" 

         

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful