วิธีการขอเพิ่มยี่ห้อ(แบรนด์)สินค้าในระบบ

Seller Support Desk

ถ้าแบรนด์ไม่ปรากฏในระบบ ให้ส่งคำร้องไปที่ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มเพื่อขอเพิ่มยี่ห้อของสินค้า" ในเมนู "ส่งคำร้องขอ" ที่หน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การจัดทำรายการสินค้าของคุณ"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful