ฉันจะเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าได้อย่างไร?

Seller Support Desk

วิธีการแก้ไขหมวดหมู่ย่อยของสินค้าเก่า มี 2 วิธี คือ  วิธีการปรับปรุงแบบ "ทีละรายการและวิธีการปรับปรุงแบบ "ทีละหลายรายการ"

โปรดใช้ระบบ Seller Center โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้ 


ขั้นตอนที่ 1:
  คลิกที่ “สินค้า”

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ "จัดการสินค้า"

 

ขั้นตอนที่ 3: เลื่อนดูรายการสินค้าหรือใช้ช่องค้นหาเพื่อทำการค้นหารหัส SKU สินค้าที่คุณต้องการแก้ไข โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยกเลิกการใช้งานสินค้าก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ "ดำเนินการ" จากนั้นรายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ "แก้ไขรายละเอียด"

 

ขั้นตอนที่ 5: คลิกที่ปุ่ม "ย้อนกลับไป" เพื่อทำการแก้ไขหมวดหมู่ย่อย

 

ขั้นตอนที่ 6: เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการแก้ไข โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คลิก "สิ้นสุดการแก้ไข" เพื่อบันทึกการแก้ไขที่คุณได้ทำไว้แล้ว

 

 

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้ไฟล์ CSV ที่คุณส่งออกจากระบบ Seller Center ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ "สินค้า"


ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ "จัดการสินค้า"


ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ "ส่งออก"

 

ขั้นที่ 4: เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการจะแก้ไขและทำการดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อคุณดาวน์โหลดแล้วให้เปิดไฟล์ในรูปแบบ CSV

 

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อคุณเปิดไฟล์ CSV แล้ว โปรดลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกและคง "SellerSku" และ "PrimaryCategory" ไว้

 

ขั้นตอนที่ 6: โปรดทำการแก้ไขรหัสหมวดหมู่หลักตามลำดับ ดูหมวดหมู่ล่าสุดเพื่อเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้อง โดยคุณสามารถดาวน์โหลดหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดได้ในระบบ Seller Center

 

ขั้นตอนที่ 7: คลิก "นำเข้า" และอัปโหลดไฟล์ตรง "ปรับปรุงผลิตภัณฑ์"

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful