บรรจุภัณฑ์สินค้ามีขนาดใหญ่

Seller Support Desk

ความหมาย : กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร และ/หรือ มีน้ำหนักตั้งแต่ 20 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 70 กิโลกรัม ซึ่งจัดเป็นสินค้าขนาดใหญ่

ตัวอย่าง 

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (General Form) เพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัทขนส่ง ตามลิงก์ https://lazadacontent.formstack.com/forms/general_form_th

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful