หากสินค้ามีของแถม โปรดระบุมูลค่าของแถมในช่อง Free Items

Seller Support Desk

สำหรับสินค้าที่มีของแถมรวมอยู่ด้วยนั้น ผู้ขายจะต้องระบุมูลค่าของแถมทุกรายการ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ขายจะต้องระบุรายชื่อของแถม และราคาของแถมชิ้นนั้นๆในช่อง Free Items

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful